Whitepapers

Overcoming BYOD

Rising above the challenges introduced by employees bringing their own devices to work

To overcome the challenges associated with employees bringing their own devices into the workplace (a trend commonly referred to as BYOD), organizations need to better understand who is requesting access to their data and what they are trying to do with it. By considering properties of not only the device but also the user and the data, organizations can securely overcome the risks associated with this increasingly popular phenomenon. Combining digital identity with a clear usage policy and other security measures described in this paper, organizations can gain the touted benefits on BYOD without shouldering unacceptable risk and exposing themselves to dangerous vulnerabilities.

Lösningar för BYOD

Hur man hanterar privata smartphones och tablets i sin organisation

För att överbrygga de utmaningar som är kopplade till att anställda tar med sig sina egna bärbara enheter till arbetsplatsen (en trend som ofta beskrivs som BYOD - Bring Your Own Device), behöver organisationerna en bättre förståelse för vem som begär tillträde till deras information (data) och vad personen i fråga försöker göra med det. Genom att ta hänsyn till egenskaper hos den bärbara enheten, dess användare och informationen i fråga kan organisationer på ett säkert sätt överbrygga de risker som uppstår med detta allt mer populära sätt att arbeta. Genom att kombinera digitala identiteter med tydliga it-policyer och andra säkerhets åtgärder, kan organisationer dra nytta av de förmåner som BYOD tillför, utan onödiga risker eller utsätta sig för allvarliga säkerhetshål.